پایانه تحقیقاتی

این ابزار که برای همه معامله‌کنندگان در تمام سطوح مناسب است، قطبی مرکزی برای تحقیق در زمینه معامله و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. پایانه به کاربران اجازه می‌دهد تا بازارها و دارایی ها را عمیقاً بررسی کنند. اولین کسی باشید که معاملات مناسب را کشف می‌کند.

پایانه تحقیقاتی ازسوی آموزشگر معالاتی LearnFX پشتیبانی می‌شود.

learnfx